Logopedie Amsterdam Dita Verbeek


Contactgegevens:

 

Dita Verbeek

T: 06 - 55 88 11 78

W: www.logopedieamsterdam.nl

E:  info@logopedieamsterdam.nlLogopedie is gericht op alle aspecten van verbale communicatie. Communicatie is een belangrijk middel om met elkaar om te gaan, contact te maken en ook te houden met je omgeving. Toch kan er soms een communicatieprobleem ontstaan doordat er een stoornis optreedt in het complexe proces van horen, verstaan, begrijpen en spreken.

 

Voor wie?

Logopedie is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen met allerlei problemen op het gebied van adem, stem, spraak, taal, mondgedrag en gehoor. In mijn praktijk is de afgelopen 17  jaar met name ervaring opgebouwd in het behandelen van volwassen beroepssprekers met stem- en spraakproblemen. Er kan specifieke begeleiding worden gegeven aan mensen die regelmatig moeten presenteren of voor groepen moeten spreken. Daarnaast heb ik veeI affiniteit met spraak/taalstoornissen bij kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Naast individuele behandeling biedt Logopedie ook advies, voorlichting en begeleiding aan ouders, verzorgers of familie van cliënten.

 

Werkwijze

Mijn doelstelling is om bij elke cliënt maatwerk te leveren en dat te vertalen naar praktische oefeningen die goed in het dagelijks Ieven geïntegreerd kunnen worden.

Je behandeldoelen worden daarom steeds bijgesteld en er wordt tussentijds met je geëvalueerd. Als vrijgevestigde logopedist werk ik nauw samen met diverse (para)medici en andere professionals. Ook bij Praktijk Keizersgracht wordt doorverwezen naar en samengewerkt met verschillende disciplines zodat de behandelwijzen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd kunnen worden.

 

Heb je vragen over communicatie  in de ruimste zin van het woord? Neem dan

vrijblijvend contact op.

 

 Contactgegevens:

 Dita Verbeek

 T: 06 - 55 88 11 78

 W: www.logopedieamsterdam.nl

 E:  info@logopedieamsterdam.nl